Palveluehdot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja käyttäessään pelaajaseuranta.com tai playertracker.com palveluita.


Yleistä palvelusta

Palvelu on pelaajien aktiivisuusseurantaan ja muuhun valmennustoimintaa hyödyttävään toimintaan, joka on tarkoitettu joukkueiden ja seurojen käyttöön.
Palveluun tallennetaan joukkueen tietoja, harhoitus- ja ottelutapahtumien aikoja, tietoa pelaajien aktiivisuudesta ja tietoja henkilöistä.


Palvelun käyttö

Palvelun käyttäjillä on näiden palveluehtojen mukainen oikeus käyttää palvelua. Palvelun käytöllä ei saa tuottamuksellisesti aiheutta häiriötä palvelun tuottajalle, muille käyttäjille eikä kolmansille osapuolille. Palvelun käyttö ei saa olla näiden ehtojen, hyvän tavan tai lain vastaista.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain näiden ehtojen ja palvellun tuottajan määrittelemällä tavalla. Palvelua saa käyttää vain omaan, joukkueen tai seuran tarkoitukseen ja käyttöön.
Käyttäjälle ei ole oikeutta käyttää palvelun sisältämää tietoa palvelun kanssa samanlaisen tuotteen tai palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille tuomiseen. Käyttäjälle ei ole oikeutta jälleenmyydä palvelun sisältämää tietoa kolmansille osapuolille tai muutoinkaan käyttää palvelua kaupallisiin tarkoituksiin. Palvelun käyttäjä ei saa ottaa yhteyttä muihin palvelun käyttäjiin kaupallisessa tai muussa ansaitsemis- tai taloudellisessa hyötymistarkoituksessa.


Tietosuoja ja tietojen hallinnointi

Palveluun tallennetaan erilaista ja erityyppistä tietoa, joka liittyy palvelun käyttöön: Nimiä, vastuutasemia joukkueissa / seuroissa, sähköpostiosoitteita, aikatauluja, tapahtumien sijainteja, yms. Joka on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Edellä mainitut tiedot tallennetaan palvelun tietokantaan, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille ilman palvelun käyttäjän suostumusta.
Palvelun tarjoajalla on oikeus näyttää kolmansien osapuolien mainoksia palvelussa ilman palvelun käyttäjän erillistä suostumusta. Mainosten asettajat (mm. Google Adsense ja muut vastaavat) palvelut voivat kerätä ei-henkilökohtaista tietoa sivuston vierailijoista ja käyttäjistä.
Palvelun tarjoajalla on oikeus päättää minkätyyppistä sisältöä sivulla näytetään ja oikeus poistaa asiaton sisältö.
Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa yksittäinen käyttäjä, joukkue, seura tai muu palveluun rekisteröity taho harkintansa mukaan. Poistamisen syynä voi olla mm. asiaton tai muu palveluehtojen vastainen käyttö tai ei-aktiivinen taho, jos kirjautumisia ei ole ollut viimeisen 12 kuukauden sisällä.


Muutokset

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä palveluehtoja palvelun päivitysten yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu palveluehtojen muutoksiin ja palvelun käyttäjän omalla vastuulla on tietoisuus kulloinkin voimassaolevista palveluehdoista.


Vastuu

Palvelu tarjotaan sellaisena kun se kulloisellakin hetkellä on. Palvelun virheettömyyttä, saatavuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta ei voida taata. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa mistään palvelun aiheuttamista minkään tapaisista vahingoista.


Referenssit

Pelaajaseuranta.com palvelun tarjoajalla on oikeus käyttää palvelun käyttäjän ja/tai hänen edustamansa seuran ja/tai joukkueen logoa ja nimeä referenssinä. Palvelun käyttäjä voi kieltää joukkueen ja/tai seuran nimen ja/tai logon käytön referenssinä, ilmoittamalla siitä sähköpostitse palvelun tarjoajalle osoitteeseen coach@pelaajaseuranta.com